Friends
Gyzzmo, 13 jaar oud, ook wel "kattekop"
Solo, 11 jaar, een suikerspinner
Bugs, leeftijd onbekend, is in mei 2009 bij ons komen wonen
Borre, ruim 1 jaar oud, is 4 oktober 2010 bij ons komen wonen en is het vriendje van Bugs
Klik op de foto's voor meer informatie